100 gæster ved reception

Af Gunnar Hattesen

Der var pænt rykind, da Tom Gammelgaard slog dørene op til sit nye ”Veteranværkstedet” på Aagade 9 i Kliplev.
Tom Gammelgaard har en stor berøringsflade i Kliplev, og mange mødte op for at gratulere den nye selvstændige bilmekaniker