Verdens bedste job som sognepræst i Gråsten

Af Signe Svane Kryger

Igennem 8 år har 36-årige Hanne Christensen været sognepræst. I juni sidste år flyttede hun fra Holbøl Kirke til Gråsten Slotskirke, hvor hun i dag bor og er sognepræst.
Hanne Christensen var som ung pige udvekslingsstudent i Brasilien, hvor størstedelen af befolkningen er katolsk. I Brasilien blev hun spurgt ind til sin tro og religion, som satte hendes tanker i gang.
”Jeg husker det som, at det var her, jeg for første gang begyndte at fundere over, hvad min religion omhandlede. Som ung pige har jeg ikke været synderligt troende – jeg er blevet døbt, konfirmeret og har været i kirke til jul – ligesom alle andre”, fortæller Hanne Christensen med et reflekteret udtryk i øjnene.
Da Hanne kom tilbage til Danmark og gymnasiet, valgte hun at sætte fokus på fagene psykologi, historie og religion, da det var her, hendes interesse lå. Med årene førte interessen for religion til en teologiuddannelse på Aarhus Universitet.
”Jeg har verdens bedste job, fordi det er meget alsidigt. De mange kirkelige begivenheder medvirker til, at jeg får lov til at møde mennesker fra alle samfundslag og følge dem igennem alle livets mange faser”, smiler hun strålende.
Konfirmations¬undervisningen foregår fra august til maj, og den er altid helt speciel for Hanne Christensen, da hun her bidrager med viden og gode værdier til de mange unge konfirmander.
Her er det vigtigt for hende, at de unge får et tilhørsforhold til kirken, og at de ved, at hvis det hele brænder på, så har de altid én, de kan kontakte.
Igennem undervisningsforløbet bruger Hanne Christensen ikke andre bøger end biblen til at undervise med. Hun gør blandt andet brug af musik og andre moderne undervisningsformer. Konfirmanderne skal blandt andet udtænke og forberede deres egne gudstjenester for at ende med at fremlægge dem for hinanden, så de har en idé om, hvordan det er at stå på prædikestolen.
”Det er vigtigt for mig, at undervisningen skal være spændende og nutidig, og derfor leger vi ting ind i undervisningen, så den forbliver relevant”, fortæller hun engageret.
Når konfirmanderne til foråret bliver konfirmeret, siger hun et farvel til det gamle hold og gør klar til en ny flok konfirmander, hun skal guide igennem kristendommen.