Et værdifuldt bidrag til lokalhistorien

Af Gunnar Hattesen
Journalist Kai Brinch i Sandager har udgivet en bog ”Historien der ikke skulle fortælles”, som er lokalhistorie i særklasse.
Bogen handler om tre konflikter, der fra 1930 til 1970 splitter Rinkenæs.
Den første historie handler om Fynboerne eller højskolefolkenes bosættelse i sognet ved højskoleforstander Aage Møllers mellemkomst.
Hans post som bestyrelsesmedlem i Landeværnet betyder, at han ved alt om, hvornår de mange trængte sønderjyske landmænd er tvunget til at sælge deres gårde privat eller på tvangsauktioner. Han sørger for, at gårdene i hans lokalområde i mange tilfælde bliver købt af hans tidligere højskoleelever fra ”Nørrejylland”. Det skaber stor vrede i Rinkenæs, hvor mange ægtemænd og sønner har betalt med liv og heldbred i deres deltagelse 1. Verdenskrig, og hvor familierne nu må se, at unge mænd nordfra overtager deres gårde.
Og som det igen og igen siges i bogen: ”De vil lære os at være danske, lære os at være landmænd. De mener simpelthen, de er bedre end os. – Det kan kun skabe konflikt”.
Mejerikrigen
Den anden historie handler om mejerikrigen i 1960erne, som endnu engang skiller sognet.
Den er voldsom, og den skaber endnu engang uvenskab mellem naboer, fædre og sønner, fortælles det. En blodig krig, som den også bliver kaldt i bogen, og som er starten på den ændring Rinkenæs undergår de kommende år.
Rinkenæshus
Den tredje historie handler om kampen om forsamlingshuset Rinkenæshus.
Man må igennem tre generalforsamlinger med flere hundrede deltagere hver gang, og hvor både en tidligere biskop og missionær er indblandet, før man med et beskedent flertal bag sig endelig kan servere spiritus i Rinkenæshus. Og hvad sker der så? Nej-sigerne – og det er over 100 personer forlader salen, da resultatet bliver offentliggjort. Og det endda før kaffen bliver serveret, fortæller fhv. gårdejer Frede Ihle.
”Det meste interessante er måske, at jeg gennem min research har oplevet, at stridighederne her flere generationer efter stadig præger den ældre generation i Rinkenæs. Familier kommer ikke sammen, og man bruger ordene dem og os”, fortæller Kai Brinch, der flyttede til Sandager for 10 år siden.
”En anden ting som er interessant er, at mange af de personer, jeg har talt med absolut ikke ønsker, at historien skal fortælles. Det har været utrolig vanskeligt at få en indgang til fortællingen, og mange, der senere har udtalt sig, har ikke ønsket navns nævnelse. Men som journalist har det samtidig været en spændende opgave”, siger Kai Brinch,l som har arbejdet som redaktionssekretær, redaktionschef og redaktør for større dagblade.
”Der er ikke lagt fingrene imellem, når mine kilder har udtalt sig, og jeg har ikke ”forsødet” dem. Der burde vel heller ikke være nødvendig, nu hvor det hele i løbet af nogle år formentlig bliver historie”, siger Kai Brinch.
Bogen koster 75 kroner og kan købes i Gråsten Boghandel.

Kai Brinch har skrevet en veloplagt beretning om tre stridigheder i Rinkenæs Sogn.
Foto Jimmy Christensen