Artikelbeskrivelse

Tøndeslagning i Egernsund

Af Leif Møller Jensen
Mange var søndag mødt op i Egernsund Kirke for at deltage i fastelavnsfesten.
Efter en festlig og fornøjelig gudstjeneste slog børnene katten af tønden i våbenhuset, og her deltog foruden alle de udklædte børn også de kommende konfirmander.
Selv præsten slog et par slag på tønden til stor moro for forsamlingen. 

Børnene slog til tønden i Egernsund. Foto Leif Møller Jensen

Børnene slog til tønden i Egernsund.
Foto Leif Møller Jensen