Sven Kjems ville 7. august være fyldt 100 år. På dagen får han opkaldt en have efter sig.

Sven Kjems får opkaldt have efter sig i Gråsten

Fredag 7. august er fejringens dag i Gråsten.

Det er nemlig dagen, hvor advokat Sven Kjems ville være fyldt 100 år.

Og så er det dagen, hvor Sven Kjems får opkaldt en have efter sig.

Afsløringen af “Sven Kjems Have” foregår kl. 16.00 på hjørnet af Skolegade og Herles i Gråsten, hvor bronceskulpturen “Lizzie” er placeret.

Navnet på stedet henviser til grænselands -og foreningsmennesket, advokat og tidligere sognerådsformand Sven Kjems, der gennem sit virke i Nord -og Sydslesvig og Gråsten fra 1948 til 2018 har sat sig et blivende aftryk.

Det er Mogens P.C. Jacobsen, der har taget initiativ til, at Sven Kjems blev hædret.

Han rettede sidste år en anmodning til Sønderborg Kommune om, at benævne et sted i Gråsten efter Sven Kjems. Det blev bevilliget, og det var da naturligt, at pege på det sted, hvor bronceskulpturen “Lizzie” er opsat.

Skulptur

Det var Sven Kjems, som i 2017 tog initiativ til, og i samarbejde med tidligere skolepedel Henrik Ravn og Gråsten Forum, fik fundet den oprindelige sandstensskulptur “Lizzie” frem af Gråsten Skoles kælder, hvor den havde ligget i mange år.

Skulpturen, der er udført af kunstneren Viktor Kvedéris, stod på det daværende grønne område ved Gråsten Skole. Her var den gentagne gange blevet udsat for hærværk, hvorfor den blev deponeret i skolens kælderen. 

Efter den oprindelige skulptur blev der fremstillet en ny form og “Lizzie” fremstod nu i en ny frisk bronceafstøbning, betalt af Sven Kjems. 

Skulpturen blev afsløret af Sven Kjems ved Gråsten Forums nytårskur i januar 2018, og derefter opsat i det grønne område nær den oprindelige placering med den smukke udsigt til Slotssøen og Gråsten Slot.

“Med de mange fine aftryk Sven Kjems har sat i sit virke som advokat, som sognerådsformand og i en lang række foreninger, blandt andet som formand for Gråsten Haveselskab, er det naturligt at ære hans navn med den nævnte stedbetegnelsen Sven Kjems Have”, understreger Mogens P.C. Jacobsen.

Sven Kjems sønner med familier vil være tilstede ved afsløringen af navneskiltet, hvor alle er velkomne. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83