Niels J. Blunch brugte megen fritid i Marinehjemmeværnet.

Superhjerne i Rinkenæs er død

Niels J. Blunch, Rinkenæs, er død, 81 år.

Han var født og opvokset i Brønshøj ved København.

Hver dag sendte han en stille tak til skæbnen, der sikrede, at han på falderebet nåede at gå i“Den sorte skole” eller som han foretrak at kalde det “den  videns-baserede skole”.

“Det har givet mig et fundament for livet, som nutidens unge må savne”, lød det fra den livserfarne Niels B. Blunch.

Efter folkeskolen kom han i gymnasiet. Dengang var gymnasietiden en meget hård tid. Det gav sig blandt andet udtryk i, at knap en fjerdel af eleverne i 1. G faldt fra inden de nåede til studentereksamen.

Efter studentereksamen startede han på Handelshøjskolen i København (CBS) og efter eksamen fik han ansættelse i Unilever, som var storaftager af dimittender fra Handelshøjskolen.

Dengang var der høj arbejdsløshed.

“Jeg fik en aftale med personalechefen. “Du ansætter mig på timeløn med ret til at fyre mig med én dags varsel. Til gengæld må jeg så også gå med kort varsel, når jeg får et fast job”.

Det betød, at han ved ansættelsessamtaler kunne sige: “Jeg er ansat i planlægningsafdelingen i Unilever”. Det lød jo noget bedre, end at han skulle sige, han var arbejdsløs.

Senere fik han ansættelse på Aalborg Portlands cementfabriks hovedkontor i København.

Efter tre år hos Aalborg Portland og kandidat­eksamen kom han til Handelshøjskolen i Aarhus som adjunkt. Her underviste han i statistik og markedsanalyse og var en dygtig underviser.

Han skrev anerkendte lærebøger og fik en lang række gode år på Handelshøjskolen.

Efter sin pensionering flyttede han i 2005 til Rinkenæs.

Han efterlader sig sin hustru Anne-Marie, som han kunne have fejret guldbryllup med 30. maj og sønnen Niels-Hugo, der er uddannet cand. oecon & Ph.D og er professor på Washington and Lee University i USA. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83