Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby, byrådskandidat Ingrid Johannsen og adm. direktør på Enjoy Resorts, Martin Iversen snakkede om at styrke turismeerhvervet.

Styrket turisme i Gråsten

Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby var forleden på rundvisning på Enjoy Resorts Marina Fiskenæs i Gråsten til en snak med adm. direktør Martin Iversen og byrådskandidat Ingrid Johannsen om, hvordan turismen i Gråsten kan styrkes.

Martin Iversen nævnte, at Corona-virussen har betydet et skifte i turister, så det i år helt overvejende har været danske turister. 

“Det har dog ikke været noget helt dårligt bytte, for danskere bruger langt flere penge i løbet af deres ferier, end for eksempel tyskere gør”, sagde Martin Iversen.

Desværre manglede nordmændene, som også er flinke til at spendere.

Fastholde danske turister

Ellen Trane Nørby spurgte, om man i det lokale handels-, turist- og kulturliv har gjort sig overvejelser om, hvordan man kan fastholde det store antal danske turister.

“Ikke samlet set endnu, men for Marina Fiskenæs vedkommende arbejder vi for eksempel på at etablere et havnebad nedenfor hovedbygningen, da der sagtens kan bades i vandet”, fastslog Martin Iversen.

“Betyder det, at der ikke er en samlet strategi for at markedsføre Gråsten?”, spurgte Ellen Trane Nørby, hvortil både Martin Iversen og Ingrid Johannsen svarede bekræftende.

Både Ingrid Johannsen og Martin Iversen gav begge udtryk for, at det ville være ønskeligt, hvis Sønderborg Kommune fremover vil tænke mere helhedsorienteret end den allerede gør. 

“Det er vigtigt, at det er den samlede kommune, der bliver promoveret, og det bør nødvendigvis ikke udelukkende være politikere, embedsmænd, erhvervsfolk og professionelle turist- og kulturaktører, der står for det”, sagde Ingrid Johannsen.

“De virkelige ildsjæle – de som til daglig har fingrene nede i detaljerne; men samtidig også kan se de store linjer, bør også inddrages. Tværfaglighed og iværksætteri er vigtige elementer i den sammenhæng, og det bør i udpræget grad støttes af kommunen”, mener Ingrid Johannsen.

Helårsturister

Ellen Trane Nørby bifaldt tankegangen og gav udtryk for, at hvis det medfører, at det på berettigede måder for eksempel kan blive nødvendigt at ændre vanetænkning eller forandre kommunale tilskudsordninger eller forordninger, så er hun villig til at arbejde for det.

Ellen Trane slog til lyd for at tiltrække flere turister og overnatninger til Gråsten og Sønderborg Kommune, så også helårsturismen kan styrkes.

“Der er ingen tvivl om, at både Gråsten Slot og Den Kongelige Køkkenhave hvert år tiltrækker mange turister til området, men vi kan og skal også styrke indsatsen yderligere til gavn for handel, kulturinstitutioner og vores område som helhed”, sagde Ellen Trane Nørby.

Butikker i centrum

Ellen Trane Nørby fremhævede, at det lokalt set kunne være ønskeligt, at handelslivet i Gråsten blev koncentreret om det historiske centrum. Samtidig kunne det være en idé at arbejde med oprettelsen af pop-up butikker og cafémiljøer i det omfang, byen kan bære.

“Det vil få bymidten til at fremstå som en helhed, og så kan det måske give plads til at lave attraktive boligmiljøer i yderkanterne af denne, så der kommer til at bo flere indbyggere i Gråsten”, sagde Ellen Trane Nørby. ■

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12