Socialdemokratiet i Bov holder lørdagsmøde

Socialdemokratiets partiforening i Bov holder møde lørdag den 18. januar kl. 10.00-12.00 på Oldemorstoft, Bov Museum, Bovvej, Padborg.

“Vi har inviteret 2 socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Det er Dorrit Knudsen, som er medlem af social- og sundhedsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget og Povl Kylling Petersen, som er medlem af økonomiudvalget og børne- og uddannelsesudvalget, hvor han også er næstformand”, fortæller Henning Andersen fra den lokale partforening.

Ifølge ham arbejder Social- og Sundheds­udvalget med et meget stort og vigtigt område. Det omhandler bl.a. hjemmehjælp og rehabilitering, hjælp til fysisk-og psykisk handicappede, sundheds-og hjemmesygepleje og genoptræning.

Børne-og uddannelsesudvalget er også et stort område. Rådgivning, vejledning og tilsyn, integration – børn, døgninstitutioner for børn og unge, bl.a. normeringer, samt et vigtig område, nemlig økonomi.

“Vi i Bov Partiforening ser frem til et rigtig godt møde med Dorrit Knudsen og Povl Kylling Petersen. Der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål”, siger Henning Andersen. ■