Alssundkoret spillede og Broager Egnskor sang en smuk julekoncert. Foto Gudrun Awa Jørsing