Skepsis over for ønske om lejligheder i Slotsgade 1

Slotsgade 1 i Gråsten. Arkivfoto

Skepsis over for ønske om lejligheder i Slotsgade 1

Slotsgade 1 i Gråsten har fået ny ejer. 

Den nye ejer har søgt om tilladelse til at anvende stueetagen til boligformål. Det fremgår af teknik-, by- og boligudvalgets dagsorden i denne uge. 

Forvaltningen anbefaler et afslag på ændret anvendelse af stueetagen i den fremtrædende bygning ud mod slotssøen. Vælger politikerne at følge anbefalingen, skal der laves en ny lokalplan for området.

Forvaltningens begrundelse for afslag er, at det går ud over udviklingen af bymidten at ændre tidligere butiksarealer til boligformål. Derfor anbefaler forvaltningen at nedlægge et § 14 forbud mod at ændre stueetagen Slotsgade 1 til boligformål. Forvaltningen er indstillet på at udarbejde forslag til en lokalplan, der sikrer den fremtidige udvikling af Gråstens bymidte.

Stueetagen

Af begrundelsen i bilagene fremgår det, at ejendommen Slotsgade 1 er placeret centralt i bymidten lige over for Det gamle Rådhus ud til Torvet, og at bygningens østside støder op til det offentlige haveanlæg, der går ned til Gråsten Slotssø, og hvor Prins Henriks skulptur Dronningen er placeret.

Forvaltningen vurderer, at det vil påvirke og ændre karakteren af den centrale del af Gråstens bymidte at omdanne stueetagen til boligformål. 

Boliger i stueetagen vil ifølge forvaltningen opleves private og lukkede og ikke være åbne facader, der appellerer til bymidten, torvet og de funktioner, der er i Gråsten bymidte. 

Forvaltningen vurderer, at omdannelse til boliger i stueetagen vil udvande Gråsten bymidtes byliv og attraktion for lokale og besøgende.

Bystrategien for Gråsten, Rinkenæs og Egernsund har til formål at styrke bymidten i Gråsten blandt andet ved at koncentrere funktioner som butik, cafeer og offentlige servicetilbud i bymidten. Derfor vurderes ansøgningen at være i modstrid med bystrategien.

Midlet er at nedlægge et § 14 forbud mod at ændre anvendelse af stueetagen til boligformål på grund af ejendommens meget centrale placering. Gråsten bymidte er p.t. ikke omfattet af en lokalplan. § 14 er derfor kommunens eneste mulighed for at hindre ejeren i at omdanne hele ejendommen til boligformål. Der er intet til hinder for, ejeren kan etablere boliger på 1. og 2. sal i Slotsgade 1.

Hed debat

Forvaltningen har meget at se til med udarbejdelse af lokalplaner og er derfor nødt til at prioritere. Udviklingen af Gråstens bymidte har jævnligt været genstand for hed debat. Politiske røster mener, det er altafgørende for bylivet at sikre handlen med dagligvarer, som er under forandring med butikskædernes krav til større og velegnede butiksarealer. Det får mange til at frygte for handlen i byen. Gråsten kæmper som mange andre mindre byer mod butiksdød og tomme vinduer. Ændrer man anvendelsesformålet i bygningerne fra butiksfacader til boligbyggeri, giver det med forvaltningens ord et mere tillukket udtryk af gadebilledet, der ikke vil gøre livet lettere for de eksisterende butikker langs byens handelsstrøg. Det er et spørgsmål, om slotsbyen vil fremme et image som handels- eller spøgelsesby. På den anden side kan boligerne være et brugbart alternativ til tomme butiksarealer, da mange gerne vil bo centralt med slotssøen i baghaven.

Teknik-, by- og boligudvalget består af formand Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti, Kristian Beuschau og Ganeswaran Shanmugaratnam, Socialdemokratiet, samt Tage Petersen og Erik Krogh fra Venstre. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.