Præsident Judith Johannsen (tv) og det nye medlem Susanne Poulsgård.

Rotary Padborg-Kruså starter på ny sæson

Rotary Padborg-Kruså har begyndt den nye sæson. Traditionen tro var temaet for mødet Præsidentens programerklæring, men først blev tre medlemmer som er flyttet fra den nedlukkede klub i Gråsten budt velkommen – de er: Peder Jørgensen Jensen, Per Buus og Gunnar Hattesen.

Den nye præsident Judith Johannsen startede med kort at introducere sig selv til de nye medlemmer.

Rotary‘s distrikt 1461 hvor Padborg-Kruså hører til, har udarbejdet følgende Vision: “Sammen i Rotary – om at være og bæredygtig fremtid”. Herunder fokuseres der på følgende pejlemærker:

  • at gribe tidsånden og skabe en ny Rotary identitet præget af være og bæredygtighed,
  • at styrke erhvervslederens netværk og de faglige og personlige kompetencer,
  • at arbejde for kulturforståelse på tværs af racer, religioner, kulturer og værdier,

Ud fra disse pejlemærker har præsident Judith Johannsen udvalgt sine fokusområder for det kommende år. 

Det første er at få klubben godt i gang igen efter et år præget af mange aflyste møder grunder Covid-19, hvilket allerede er afspejlet i programmet op til jul. Det andet fokusområde er at bringe nye medlemmer til klubben og få dem godt integreret, hvor der er en række hjælpemidler såsom introduktionsforløb “Ny i Rotary”. 

Det tredje fokusområde er at gøre klubben mere synlig, så alle får at indblik i Rotarys arbejde i almindelighed og vores klub specielt.

Efter præsidentens programerklæring, sluttede mødet med optagelse af Susanne Provstgaard som nyt medlem.

Klubben har 46 medlemmer. ■

Skrevet af
Thorkild Nielsen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.