Artikelbeskrivelse

Rinkenæs skal stå for privat hjemmehjælp

Af Søren Gülck

Der herskede nærmest en euforisk feststemning blandt personalet på Danske Diakonhjem i Rinkenæs efter beskeden om, at Danske Diakonhjem Fritvalg og CaRas fremadrettet vil være de to eneste private aktører til privat hjemmehjælp i Sønderborg Kommune.

De to firmaer og deres medarbejdere er i forvejen kendte ansigter i kommunen, da de også i dag leverer hjemmehjælp til en del af kommunens borgere. Kontrakten med de øvrige godkendte leverandører er opsagt pr. 1. januar 2016.

”Det har været en lang arbejdsproces og ventetid for personalet, som vi har været igennem. Men resultatet har båret frugt”, siger en glad forstander Andreas Nielsen, som retter en stor tak til personalet for at holde fanen og humøret højt i ventetiden.

Indtil nu har der været 9 private udbydere i Sønderborg Kommune, men det er nu reduceret til 2.

Borgerne skal informeres

”Borgerne skal som noget af det første informeres. Det er vigtigt, at vi hurtigt får skabt tryghed blandt borgerne, så de kan vælge enten en privat eller en kommunal udbyder af hjemmeplejen”, fortæller Andreas Nielsen.

Tilbuddet til de visiterede borgere er det samme som hidtil. Enten de vælger en privat eller en kommunal ordning.

”Her er ingen forskel. Vælger de enkelt borgere til gengæld den private del, giver det en række muligheder for at tilvalg af flere serviceydelser. Eksempelvis kunne det være ekstra rengøring, transport til behandling, pleje, madlavning og bad”, forklarer Andreas Nielsen, som forventer at fordoble antallet af personale. ß

Dalsmark

Danske Diakonhjem i Rinkenæs kommer fra årsskiftet til at stå for den private hjemmehjælp i Sønderborg Kommune. Foto Søren Gülck