Quorps Busser mister kørsel til Gråsten Plejecenter

Quorps Busser mister kommunal kørsel

I mere end 30 år har Quorps Busser kørt ældre borgere frem og tilbage fra Dalsmark Plejehjem og Gråsten Plejecenter. Til sommer er det slut.

Hver dag skal rigtig mange ældre borgere i Sønderborg Kommune køres fra deres boliger ind til plejehjemmene, for at tilbringe dagen sammen med andre. 

Om eftermiddagen skal de hjem igen. Det har Quorps Busser stået for siden 1990 i Rinkenæs og Gråsten området.

Deres chauffører har stor erfaring med borgerne, de kommer gerne indenfor og henter borgeren i stuen. Chaufførerne ved hvordan de kan få lokket borgeren med, selv på dage hvor humøret ikke lige er til en køretur. Og borgerne er glade for at se et velkendt ansigt, så det ikke er fremmed, de skal ud og køre med.

Ingen endelig besked

Det er som en del af sammenslutningen Als Bustrafik, at Quorps Busser har kunnet byde ind på opgaven hos Sønderborg Kommune.

Og sammen med GF Busser og Dybbøl Turistfart har de i mange år løftet opgaven i hele Sønderborg Kommune. Men når kontrakten udløber til sommer 2020, er der intet nyt udbud at vinde. “Der er ikke kommet nyt udbuds materiale, så kontrakten udløber med udgangen af juli uden at vi kan gøre noget ved det,” forklarer Gunnar Fredriksen fra GF Busser, der endnu ikke har fået direkte besked fra Sønderborg Kommune.

Det har Gråsten Plejecenter til gengæld.

“Vi har fået at vide, at det fremadrettet bliver Flextrafik, der står for dagcenterkørslen. Men de nærmere detaljer har vi ikke modtaget endnu,” fortæller leder for Gråsten Plejecenter, Bente Kaehne.

Serviceniveau

Fremadrettet skal det være Flextrafik ordningen, der skal stå for den såkaldte dagcenter-kørsel i Sønderborg Kommune. Flextrafik er en ordning, der driftes af Syd Trafik, som er ejet af de sydjyske kommuner.

Det er således ikke længere de lokale vognmænd som Quorps Busser, der styrer planlægningen. 

“Vi er bekymrede for serviceniveauet fremadrettet. Det bliver en ny chauffør hver gang, som den ældre borger ikke kender. Der bliver ikke tid til at hente borgeren indenfor eller yde den ekstra service,” fortæller Gunnar Frederiksen.

Gråsten Plejecenter sætter pris på den nuværende ordning med Quorps Busser.

“Vi er rigtig glade for det vi har lige nu. Vi ved ikke, hvad der venter fremadrettet”, siger Bente Kaehne. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27