Den afgående præsident for Lions Club Bov, Uffe Sørensen (tv) overrækker præsidentnålen til Henrik Christoffersen.

Præsidentskifte hos Lions Club Bov

Henrik Christoffersen er valgt til ny præsident i Lions Club Bov, der har 20 medlemmer.

Han håber, at der kan fanges flere medlemmer til “løverne”.

“I dag er vi kun 20 medlemmer. Det er ikke godt nok. Jeg har derfor sat mig en ambition om, at få medlemstallet til at vokse”, siger Henrik Christoffersen. 

Den vigtige post som vicepræsident og sekretær er lagt i hænderne på Allan Greve, mens Willi Nielsen er kasserer og formand for aktivitetsudvalget er Bent Brink. I bestyrelsen sidder desuden den tidligere præsident Uffe Sørensen.

Generalforsamlingen blev holdt med nogle måneders forsinkelse. Forsamlingen var egentlig berammet til at blive afholdt i juni, men det satte corona-virussen en stopper for. Klubåret sluttede allerede i marts, hvilket den afgående præsidents beretning også bar præg af.

“Faktisk har vi kun haft et halvt klub-år på grund af coronaen. Det betød også, at den planlagte udflugt til Årø blev aflyst. Det vil vi dog råde bod på med en hyggelig aften sammen med vores bedre halvdele i stedet” fortalte afgående præsident Uffe Sørensen.

“Selv om klubåret blev halveret, har det været en fornøjelse at være sammen med jer. Og det har været en fornøjelse at se, hvordan vi igen løfter i flok, når vi afholder vores arrangementer for at indsamle penge til velgørende formål”, sagde Uffe Sørensen på generalforsamlingen, der blev holdt i Grænsehallerne i Kruså.

“Jeg har aldrig været præsident for Lions før, men det skal nok gå godt. Jeg har nemlig en god og velfungerende klub i ryggen, som jeg ikke er bange for at trække på, hvis der skulle dukke spørgsmål op undervejs i klubåret”, siger Henrik Christoffersen.

Lions Club Bov mødes til klubmøde i Grænsehallerne den første og den tredje torsdag i måneden. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80