Bestyrelsen i Padborg Transportcenter har gang i mange aktiviteter.

Padborg Transportcenter oplever stor fremgang

Padborg Transportcenter oplever stor fremgang i medlemstallet.

I 2022 er der kommet 15 nye medlemmer, så medlemstallet er oppe på 107 firmaer.

Det var en tilfreds formand, Susanne Dalsgaard Provstgaard, som på den årlige generalforsamling i Grænsehallerne.

Hun kunne informere de halvt hundrede fremmødte medlemmer om, at de alle er del af en succesfuld forening.

Siden 2012 er lastbiltransporten vokset med 20 procent.

Genvalgt til bestyrelsen blev Peter Therkelsen, Thomas Henriksen, Michael Justesen, Jan Knudsen, Christian Christiansen og Allan Kjær van der Steerre. ■

Fakta

Padborg Transportcenter fungerer som Danmarks port til Europa.

Mere end 32 mio. tons gods passerer årligt den sønderjyske grænse med lastbil eller tog, hvilket svarer til lige under halvdelen af den samlede godstransport over Danmarks grænser.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.