Fisker John Gregersen fanger flere og flere rødtunger, som er en fortrinlig spisefisk.

Nye fiskearter i Flensborg Fjord

Skrubber og rødspætter err det, fisker John Gregersen traditionelt har fanget i Flensborg Fjord.

Men de to fiskearter er gået tilbage i bestandstørrelse, og deres dominans er ved at blive overtaget af rødtungen.

Det er den konklusion John Gregersen er kommet frem til som “nøglefisker” for DTU AQUA, Institut for Akvatiske Ressourcer. 

I en længere periode har John Gregersen med særlige net udleveret af DTU, fisket på udvalgte positioner i Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 

Blandt andet fisker han ud for Vilofoss og Gråsten Sejlklub. Meget overraskende kan han konstatere, at rødtungen, der er en fortrinlig spisefisk, fanges i et stadigt stigende antal. 

“Rødtunger fange jeg dobbelt så hyppigt som rødspætter”, siger John Gregersen, som finder det yderst bemærkelsesværdigt. 

Alle fangne fisk i nettene bliver nøje indrapporteret til DTU, der på sigt skal bruge resultaterne til at give overblik over bestandens udvikling af de enkelte fiskearter.

Over hele landet er der udpeget nøglefiskere, som skal rapportere om fiskebestandens udvikling i bælter, fjorde og åbne havområder.

“Jeg synes det er meget bemærkelsesværdigt med disse iagttagelser. Om det skyldes en stadig stigning i vandkvaliteten med mindre forurening og ændrede temperaturforhold ved jeg ikke. Men forhåbentlig om en mindre årrække vil vi sikkert få et retvisende svar”, siger John Gregersen. ■

Skrevet af

Søren Gülck
Søren GülckFotograf
Ring 23 80 12 54

Fotos af

Søren Gülck
Søren GülckFotograf
Ring 23 80 12 54