På Fjordskolen har der været indvielse af indvielse af Livsmesterlinjen. Eleverne er i gang med de forskellige aktiviteter

Ny livsmesterlinje på Fjordskolen

En perle er født i naturen tæt ved Fjordskolen i Kruså. 

Her er der etableret en lejr med shelter, bålsted, lavvu, snitteværksted og drivhus.

Den nye livsmesterlinje som er etableret til eleverne på Fjordskolen, skal give et pusterum i hverdagen. 

Det foregår i naturlige omgivelser med en lejr som fælles ramme.

Eleverne får mulighed for at tanke op, restituere sig, mærke efter og blive inspirerede, styrkede og oplivede.  

“Naturen er en effektiv modgift til stress, angst og depression, og sollyset samt den friske luft har en masse gode effekter til gavn for eleverne på skolen. “Batteriet” bliver hurtigt tømt, men genoplades nemt i de ting, som naturen tilbyder. Derfor har vi etableret en lejr med shelter, bålsted, lavvu (telt), snitteværksted, drivhus, klatretræ, insektbolig, sansehave med blomster og urter samt en bane med mooncars”, fortæller lærer Søren Kruse, som også er en af drivkræfterne bag livsmesterlinjen.

Eleverne får undervisning i snitning, klatring, smedning og madlavning. Aktiviteter såsom kløvning af brænde, udlægning af flis, opbygning og vedligeholdelse af hele lejren samt lugning indgår også i undervisningen, som er afsat til 8 timer om ugen fordelt på flere dage.

Eleverne må frit bevæge sig rundt og blive inspireret af hinandens aktiviteter. De skal alle bidrage til fællesskabet og rette sig efter aftaler og have en ansvarlig tilgang til aktiviteterne. 

Stedet er tiltænkt at kunne benyttes af lokalbefolkningen i weekender og ferier. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.