Mindehøjtidelighed for 1. Verdenskrig

Lørdag 11. november blev de faldne soldater i 1. Verdenskrig fra 1914-18 mindet.

Det skete ved den årlige kransenedlæggelse ved Gråsten Kapel.

Mindehøjtideligheden begyndte kl. 11 – på samme tidspunkt for våbentilstanden i 1918 inden fredsforhandlingerne gik i gang.

I sin tale nævnte Mogens P.C. Jacobsen, at allerede fra krigens første dage kom budskabet om faldne og sårede, og gennem de fire år var det med angst, man modtog posten.

Tabslisterne i aviserne blev længere og længere, ja så lange, at der kom forbud om at bringe dem i deres helhed. De skulle indskrænkes til den lokale læserkreds, men også her var de lange.

Den store Krig – som senere blev kaldt 1. Verdenskrig – kostede over 8 millioner mennesker livet – heriblandt 5.270 sønderjyder. ■

Fakta

I Gråsten rummer mindestenen navnene på 46 faldne på Europas slagmarker.

Mindestenen i Adsbøl er der indskrevet syv fra Adsbøl, seks fra Bøjskovskov og én fra Fiskbækskov.

Mogens P.C. Jacobsen holdt mindetale ved kransenedlæggelsen.

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 15. november 2023

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.