Erik Teichert var meget lokalhistorisk interesseret. Her ses han ved udgivelsen af Broagerland XX.

Markant skikkelse i Broager er gået bort

Murer og tidligere byrådsmedlem Erik Teichert, Brombjerg 39, Broager, er død, 79 år. 

Han var formand for murerforbundet, og i 16 år var han medlem af byrådet. Fra 1994-2007 i Broager og derefter i Sønderborg, valgt af Socialdemokratiet.

Erik Teichert blev født i Egernsund, hvor han havde 8 års skolegang. Det var en barndom og ungdom, som var præget af teglværket.

Fra 1955–59 var han i murerlære hos Hans Æbelø & Søn i Skodsbøl, hvorefter han aftjente sin værnepligt. I 1959 blev han gift med Karen F. Juhl, og ægteparret kunne i fjord fejre diamantbryllup.

Det nygifte par byggede i 1961 hus på Møllebakken 6 i Broager, hvor 4 børn voksede op. De havde den sorg at miste en datter for seks år siden. Sanne, Gitte og Morten bor alle på Broagerland. Og de har skænket deres forældre 11 børnebørn. 

I 1967 blev Erik Teichert valgt ind i bestyrelsen i Broager Murerforbund. I 1978 kom den nye struktur, afdelingerne skulle være større. Egen, Sønderborg, Broager, Gråsten, Padborg og Tønder blev til Afdeling 15 Gråsten med 11 bestyrelsesmedlemmer.

I 1984 blev Erik Teichert næstformand og i 1989 blev han formand for Murerforbundet afd. 15 Gråsten.

1 1994 blev murerforbundet og SID lagt sam­men, og ved generalforsamlingen blev Erik Teichert valgt til den første formand for alle murere i Sønderjyllands Amt. Han følte, at dette var en drøm, der blev til virkelighed: murersvendene havde valgt ham til at vareta­ge deres interesser:

Som murerformand havde han en travl hverdag med det faglige arbejde, uddannelse, lønforhand­linger, faglig retssikkerhed, mægling, voldgift og arbejdsretslige krav.

De væsentligste ting i livet, der fulgte Erik Teichert fra barndommen, var teglværk, familie, murerforbundet, politik og menneskelige for­hold.

Byrådsmedlem

Politik var for Erik Teichert altid en ud­fordring, der skulle tages alvorligt. Den tillid, borgerne viste ved at sætte deres kryds ved hans person, gav ham følelsen af at have valgt den rigtige vej og dermed brændstoffet til at gøre en indsats i kommunalpolitik og være med til at præge udviklingen.

Udover at være medlem af Broager Byråd, hvor han var medlem af økonomiudvalget, erhvers- og miljøudvalget, børn- og ungeudval­get, var Erik Teichert valgt ind i meget besty­relsesarbejde, bl.a.: Broagerlands Kunstfond, Broager Fjernvarme, Broager Hallen og Broa­ger Andelsboligforening. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83