Kurt Tækker hævder, at han på Vestergade 1 i Broager vil bygge et asylcenter, men Sønderborg Kommune kender ikke noget til planerne.

Kurt Tækker: Jeg vil bygge et asylcenter

Den nye ejer af grunden, hvor Stationskroen i Broager engang lå, Kurt Tækker, Vester Sottrup, oplyser, at han vil opføre et asylcenter på grunden.

Efter mange år med en rig historie kan den tidligere Stationskro nu være på vej ud på en ny rejse. 

“Jeg vil bygge et asylcenter,” siger Kurt Tækker. 

Han oplyser samtidigt, at han endnu ikke har indsendt en ansøgning om at bygge det pågældende asylcenter.

“Jeg har aldrig hørt noget om det,” siger Aase Nygaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, om sagen.

Alle kommuner er opdelt i zoner, der bestemmer, hvad der kan bygges. På den måde forhindres det, at der i et villakvarter pludselig ligger en fabrik.

På Vestergade 1, hvor Stationskroen tidligere lå, skal kommunen nu vurdere, om asylcenteret må blive opført. Det kan blive muligt, hvis kommunen enten vurderer, at bygningens formål stemmer overens med lokalplanerne, eller hvis ejeren får dispensation til byggeriet.

Et asylcenter er sædvanligvis et kommunalt anliggende. Hvordan kommunen vil forholde sig til den usædvanlige sag, vil kun tiden derfor kunne vise.

Broget historie

Vestergade 1 i Broager har en lang historie. Bygningen blev opført i 1910 og brugt som station indtil 1932. 

I 1983 overtog Mogens Petersen bygningen, og startede Stationskroen. Omkring 1985 forpagtede sømanden Werner Hansen kroen indtil han i 1987 købte den. Han har senere forpagtet den videre til Søren Arnergård, der købte Stationskroen i 2015. Han forpagtede Stationskroen videre indtil slutningen af 2017, hvor stationskroen brændte af to omgange. 

Søren Arnergård anså det ikke for forsvarligt at lade bygningen renovere, da der i perioden efter brandene havde indfundet sig skimmelsvamp i bygningen. 

Bygningen blev derfor solgt på tvangsauktion, hvor nuværende ejer Kurt Tækker købte bygningen. Det er ikke første gang, Kurt Tækker opkøber grunde; den nye ejer har også ejerskab over boliger på Trekanten i Gråsten.

Perioden efter brandene var en lang proces, som Søren Arnergård i et gammelt Facebook-opslag beskriver som en tabt kamp, hvor han ikke følte nogen retfærdighed i systemet. Han fortæller, at han så beslutningen om at sælge bygningen og lade den rive ned, som det rigtige valg, af frygt for at skimmelsvampen i bygningen skulle smitte fremtidige lejere. ■

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80