Artikelbeskrivelse

Kroen på tærsklen til Tyskland

Af Gunnar Hattesen
Bov Kros historie er lang, men med store huller på grund af sin placering i Sønderjylland. Fredag den 12. februar fylder den kongelige privilegerede kro 450 år.
Det er værtsparret Ragga Jonsdottier og Bjartur Peturson, der stammer fra Island, som har drevet kroen siden 2009.
I nyere tid er kromanden Helmut Hemmsen mest kendt. Han overtog den privilegerede kro i 1967.
Bov Kro er den sidste på den historiske hærvej inden grænsen.
Kroens historie ar et hul. Fra 1864, da Danmark måtte afstå Sønderjylland til Preussen og frem til Genforeningen i 1920.
Kroen skal i den periode have ført en urolig tilværelse.
Først i 1931, da Lisa Hemmsens mor, Eline Hansen, blev gift med den daværende kromand, Peter Jørgen Petersen, begyndte der igen at ske noget.
I det bakkede landskab ved Bov fandt 9. april 1848 et slag sted, hvor en talstærk dansk hær sejrede stort over en langt mindre slesvig-holstensk styrke. Året før var den daværende Bov Kro nedbrændt. Den lå lidt sydligere end den nuværende, der forholdsvis hurtigt blev åbnet efter branden.
Den første kro havde i 1566 af Kong Frederik 2 fået sit privilegium. En Niels Slaikier fik derved næringsbrev mod at sørge for indkvartering til de vejfarende og tage sig godt af deres heste og kreaturer – mod betaling forstås.
Og ved kroen blev der opkrævet told til lensmanden i Flensborg frem til 1790.
I 1920 var kroen ejet af en tysker, der ved genforeningen flyttede til Glücksborg, og så købte Lisa Hemnmsens bedsteforældre kroen.
Op gennem 1930’erne blev der holdt mange fester og møder på Bov Kro.
Under 2. Verdenskrig måtte Bov Kro i en periode huse 500 tyske soldater, der sov i den store festsal.
Bov Kro har i årenes løb haft stor betydning for vejfarende langs hærvejen. Dronning Margrethe har besøgt kroen to gange. 

Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier har drevet Bov Kro siden 2009. Kroen er fra 1566 og er Danmarks 3. ældre kongelige privilegerede kro. Foto Tove Hansen

Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier har drevet Bov Kro siden 2009. Kroen er fra 1566 og er Danmarks 3. ældre kongelige privilegerede kro. Foto Tove Hansen