Energi- og klimaminister Lars Aagaard, Moderaterne, indviede biogasanlægget i Kværs.

Klimaminister Lars Aagaard indviede biogasanlæg i Kværs

Nature Energy havde sat alle sejl til for at få indviet biogasanlægget i Kværs.

Mandag var den skelsættende dag, da en spritny klima- og energiminister, Lars Aagaard (M), kunne foretage den officielle ibrugtagning ved at fjerne et grønt klæde fra et stort billede af biogasanlægget. 

Forud er gået års projektering og tovtrækkerier om det biogasanlæg, der er elsket af fortalerne for den grønne omstilling og hadet af en stor del af nabolaget.

Formand for Energinet er ingen ringere end tidligere finans- og udenrigsminister Mogens Lykketoft (S), der også er en af socialdemokratiets fantastiske fire. 

Han mødte op til indvielsen i Kværs og blev iført rød hjelm vist rundt på anlægget sammen med Lars Aagaard. Ministeren nævnte hensynet til klimaet og den stærkt øgede interesse i at producere dansk naturgas som vægtige grunde til at opføre biogasanlæg som det i Kværs. Energinet har investeret 700 millioner kroner i gasnettet.

“Selv om der har været bump på vejen, er vi glade for anlægget. Biogas er nødvendigt. Det har nu ført til, vi har to biogasanlæg ryg mod ryg med få kilometers afstand,” sagde Kjeld Stærk (V), der er formand for udvalget for Erhverv og Grøn Vækst med henvisning til, Kliplev også har et biogasanlæg.

Han håber, udviklingen med at udvide biogasanlægget i Glansager til nye biomassetyper også vil nå til Kværs.

Sønderborg Kommune dækker nu 55 procent af sit energiforbrug uden at udlede CO2. Målet er 100 procent kommunal CO2 neutralitet i 2029.

Formand for leverandørerne i Bioenergi Syd, Martin Lambert, kunne fortælle, at 65 landmænd årligt leverer 600.000 ton biomasse i form af gylle til biogasanlæggene i Glansager og Kværs.

“Flere er på venteliste. Vi leverer gyllen og får gødningsproduktet tilbage efter afgasning i anlægget. Mange siger, gyllen lugter mindre ude hos os, fordi den bliver afhentet i store lastbiler, men gylle lugter nu engang,” siger Martin Lambert med henvisning til klager over lugtgener. ■

Kjeld Stærk (V) ser biogasanlægget og de aktiviteter, det fører med sig, som et erhvervsaktiv.

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.