Hen over sommeren har der været kilometer lange køer for at komme ind i Danmark.

ITD: Justitsministeren skal sikre hurtig passage ved den dansk-tyske grænse

Tusindvis af ferieerende bilister har i sommer siddet i kø i timevis på grund af grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland i Kruså, Padborg og Frøslev.

Det har skabt store gener for godstransporten ind i Danmark i Sønderjylland. 

Men grænsekontrollen kan gøres mere fleksibel med indførsel af fast-tracks for lastbiler, mener ITD, der er brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Lange køer og store forsinkelser. Det er hvad feriegæster, pendlere og lastbilchauffører har oplevet, når de hen over sommeren har skulle passere den dansk/tyske grænse.

Problemet er, at den danske grænsekontrol ikke er gearet til at kunne kapere mængden af trafik, der hver dag kører fra Tysk­land og ind i Dan­mark, især i ferieperioder.

Dyrebar tid

Det går i særlig grad ud over lastbilchauffører, der dagligt krydser grænsen flere gange, eller kommer retur efter en langtur. De mister dyrebar tid og indtjening, da de i stedet for at levere varer til kunderne, bruger tiden på at holde stille.

“For hvert minut vores medlemmer holder i kø, er der gods og varer, der ikke bliver leveret til tiden. Det betyder, at de ikke kan udføre deres arbejde lige så effektivt, som de burde, og det går i sidste ende udover kunden, som ikke kan vide sig sikre på, om de nu også får leveret det, de er blevet lovet til tiden”, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Fast-tracks

ITD opfordrer derfor til, at der indføres fast-tracks, som gør det muligt for lastbiler at benytte et særskilt spor, der går udenom køerne.

“Under Corona­pande­mien så vi, at man hurtigt fandt midlertidige løsninger på problemet. Men vi ønsker en permanent løsning f.eks. i form af et fast-track spor til lastbiler, for det skriger til himlen, at der at der skal være kø og kaos, når der kan laves løsninger på det”, siger Anders Jessen.

Siden sin indførsel i 2015, har grænsekontrollen gentagne gange været genstand for kritik.

Blandt andet da den tyske vicekansler Robert Habeck forleden opfordrede den danske regering til helt at droppe kontrollen.

Derudover er der også netop i Folketinget blevet fremsat spørgsmål fra hhv. Søren Egge Rasmussen (EL) og Anne Sophie Callesen (R) om at få set på effekten af grænsekontrollen og muligheden for at etablere de føromtalte fast-tracks.

Anders Jessen forudser, at inden længe står overfor en efterårs- og juleferie, hvor køerne igen vokser sig store. 

“Uanset hvilken løsning der vælges, er der derfor behov for, en ordning hurtigst muligt, så transporten af varer og gods ikke forsinkes og skaber unødige problemer for både vognmænd, chauffører og deres kunder”, siger Anders Jessen.

ITD opfordrer derfor Justitsminister Mattias Tesfaye til at tage affære og få igangsat initiativer, der kan sikre en hurtig og smidig grænsepassage. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.