Formand for udvalget for teknik og miljø, Aase Nyegaard, talte ved indvielsen af højvandsmuren på Fiskenæsvej.

Højvandsmur langs Fiskenæsvej i Gråsten

En 113 meter lang højvandsmur langs Fiskenæsvej i Gråsten er blevet indviet.

Baggrunden for opførelsen af højvandsmuren er rettidig omhu, da Gråsten er særlig udsat for oversvømmelser i takt med den stigende risiko for klimaforandringer.

Fiskenæsvej forbinder sommerhusområdet og kvarteret Stjerneparken med Gråsten.  

“Det er vigtigt, at vi påtager os ansvaret, også selvom vi ikke selv er til stede i 2050. Det er en langtidsinvestering i fremtiden. Hvis Fiskenæsvej lider skade under en stormflod, risikerer vi, at der ikke kan køres til og fra området i flere døgn”, sagde formand for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Projektet har kostet omkring 950.000 kroner og består af en mur på 2,58 meter, som er støbt ned i skråningen ved Fiskenæsvej.

En stormflodshændelse med mere end to meters vandstandsstigning vil betyde, at Fiskenæsvej vil blive oversvømmet og adgangen hindret for 188 borgere i helårshuse og 148 ferieboliger. 

Også direktør i Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen, talte ved indvielsen.

“Det er ikke vores ansvar at holde vandet ude, men vi skal håndtere vandet, når der sker skybrud, som belaster kloaksystemerne. Derfor et det her et vigtigt projekt, og vi arbejder sammen med kommunen om at forberede os på klimaforandringerne. Det handler om rettidig omhu”, sagde Hans Erik Kristoffersen. ■

blank

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.