Gråsten Slotskirke nye cembalo blev forleden indviet. Et cembalo er et klaverlignende instrument, som blev brugt meget i renæssancen og i barokken.

Gråsten Slotskirke markedrede Genforening

Gråsten Slotskirke var fyldt, da der  blev holdt gudstjeneste for at markere genforeningsjubilæet.

100 år forinden, den 11. juli, blev der holdt en stor folkefest på Dybbøl Banke for at fejre Genforeningen, ligesom der var gudstjeneste i alle landets kirker – også de sønderjyske. 

Da der dog kun var tyske præster i Sønderjylland, blev der sendt 117 præster fra alle dele af landet til de sønderjyske kirker, så der også her kunne fejres gudstjeneste på dansk.

Festlighederne på Dybbøl Banke skulle have været gentaget i år, hvilket desværre blev umuliggjort af den nuværende situation, men kirken besluttede nu alligevel at fejre det. 

Ved samme gudstjeneste blev kirkens nye cembalo indviet. Et cembalo er et klaverlignende instrument som blev brugt meget i renæssancen og i barokken. 

Alt foregik naturligvis med hensyn til den nuværende situation, og alle restriktioner blev overholdt. ■

Skrevet af
Marie Christensen

Fotos af
Marie Christensen