Formanden Carlo Jensen løftede i sin beretning en pegefinger til medlemmerne. Valdemarshus er et aktivitetshus. Ikke noget hotel.

Formand for Valdemarshus:
Tag del i den daglige drift 

Formand for Valdemarshus, Carlo Jensen, opfordrede på husets generalforsamling medlemmerne til i større grad at tage del i den daglige drift.

“Valdemarshus er et aktivitetshus – ikke noget hotel – husk det”, lød den løftede pegefinger fra Carlo Jensen, som håbede på, at få det samme gode forhold til det nye byråd, som huset havde haft med det gamle.

“Bestyrelsen efterlyser input fra vores 500 medlemmer. På den måde kan I alle være med til at bestemme, hvad der skal ske. Og så vil vi brokkehovederme til livs. Kom til mig, så finder vi en løsning”, sagde Carlo Jensen, som efterlyste konstruktive idéer i stedet for destruktive.

Genvalg

Regnskabet viste et lille overskud, men det får ben at gå på i 2022.

Til bestyrelsen var der genvalg. Det betyder, at Carlo Jensen fortsætter som formand. Genvalgt blev også Anna-Marie Larsen, Erik Nielsen og Kaj Kästner. Suppleant blev Bente Rasmussen.

Carlo Jensen blev også genvalgt som formand i brugerrådet. Genvalg var der også til Karin Andersen og Giesela Paulsen. Ud trådte Renate Oltrop og Merete V. Nielsen. Bestyrelsen består desuden af Arthur Beauschau, Heniz Paulsen og Henning Jacobsen. Suppleant blev Lillian Clarckson.

Henning Jacobsen blev genvalgt som revisor. Nyvalgt revisor blev Linda Seeberg, som afløser Birthe Andresen. ■

Der var 80 deltagere til årets generalforsamling på Valdemarshus. 

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.