På det rekreative område bag Åbjerg og Udsigten i Kruså ønsker forvaltningen i Aabenraa Kommune at etablere et vandbassin.

Folk i Kruså raser over placering af vandbassin

Arwos har planer om at placere et vandbassin i Kruså. Men placeringen skaber modstand blandt borgere på Åbjerg og Udsigten.

Formand for Lokal­for­eningen Bov, Smedeby, Kruså, Mogens Therkelsen, går nu ind i debatten. Han mener, det planlagte vandbassin på et rekreativt område bør flyttes til en brakmark lige ved siden af. 

Det rekreative område ligger godt placeret. Det kommer borgere, børnefamilier og elever fra både Fjord­skolen og Lyreskov­skolen til gode, når de går en tur i skoven. Om­rådet bliver flittigt brugt til kælkebakke, når vejret tillader det.

Om sommeren spilles der forskellige boldspil, opføres teater samt andre udeting.

“Det vil ødelægge vores muligheder for at bruge området optimalt. Det er virkelig til stor glæde for eleverne”, fortæller skoleleder på Fjord­skolen, Jens Boddum.

Mogens Therkelsen står uforstående overfor, at en forvaltning i Aabenraa Kommune kan beslutte en placering uden at informere først. 

“Vi fik besked fra Arwos om, at der skulle etableres et kæmpestort regnvandsbassin. Normal procedure er, at sådan noget sendes i høring først”, mener Mogens Therkelsen.

Brakmark

Lokalforeningen Bov, Smedeby, Kruså går aktivt ind i sagen for at få regnvandsbassinet flyttet til en brakmark, der ligger umiddelbart neden for det rekreative område. Her vil bassinet kunne ligge uforstyrret og gavne biodiversiteten.

“Det er da glædeligt, at vi allerede er blevet hørt. Poli­tikerne har åbenbart overbevist forvaltningen i Teknik og Miljø om, at sagen skal sendes i høring. Vi opfordrer borgerne til at komme med indvendinger”, siger Mogens Therkelsen.

Han tilføjer, at Lokal­for­eningen Bov, Smedeby, Kruså er langt i planerne om at etablere en ny Hjertesti i området.

Hjertestien skal netop begynde på det rekreative område, hvor der skal etableres borde og bænkesæt. ■


Faktaboks

I spildevandsplanen for 2018-22 er der ved en fejl ikke kloaksepareret ved 4 erhvervsejendomme på den sydlige del af Søn­der­borgvej i Kruså.

Dette skal der nu rettes op på ved opførelse af et regnvandsbassin.

Forsyningsselskabet Arwos skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af bassinet, ledninger og pumpestationer.

Tillægget har været behandlet i udvalget for Teknik og Miljø og er sendt i offentlig høring i 8 uger.

Mogens Therkelsen mener, det give rigtig god mening at placere bassinet på en brakmark.

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80