Damms Gård vokser i højden

Af Gunnar Hattesen
Damms Gård skaber fællesskab i Felsted.
Det var især de kommende lokaler på 1. sal, der var omdrejningspunkt for generalforsamlingen på Damms Gård
Dels fyldte det meget i Troels Olesens beretning, og efter selve generalforsamlingen med 28 fremmødte blev der orienteret om indretningen og byggefasen ved arkitekt Michael Gubi. Derefter causerede Charlotte Helt Brunsgaard, teamleder i kommunens Kultur- og Fritidsafdeling, om de mange nye muligheder for aktiviteter i huset.
Der kommer både trappe og handicapvenlig elevator derop. Deroppe kommer et stort mødelokale med plads til 25 personer, to robust udstyrede lokaler med bred dør imellem til møder eller værkstedsprægede aktiviteter, et mindre men lyst kvistlokale samt et bredt gangområde, hvor der på et tidspunkt indrettes et lille køkken.
Det vil aflaste de nuværende lokaler i stueetagen væsentligt og give mulighed for mange flere samtidige aktiviteter i huset. Biblioteket og Rejsestalden bliver ikke direkte berørt.
Byggeriet
Byggeriet er planlagt til at være færdigt sidst i juni måned, og byggeperioden ventes kun at genere de nuværende lokaler lidt, fordi den nye branddør deroppe bruges som hovedadgangsvej.
Der bliver i samme periode etableret en del nye faciliteter for spændende aktiviteter og ophold i området vest og syd for Damms Gård.
Hele projektet er blevet muligt i kraft af LAG-midler, og hermed bliver Damms Gård projektet færdiggjort, hvilket ikke helt lykkedes for 3 år siden.
Generalforsamlingen kunne glæde sig over stor aktivitet i huset og en række mindre tiltag for at forbedre forholdene. Både beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.
Valg
Valgene forløb hurtigt med flest genvalg og nyvalg af Hansi Karlsson som bestyrelsessuppleant i stedet for Morten Hoff, som ikke kan finde tid længere.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Troels Olesen som formand, næstformand Alice Mølgaard, sekretær Hanne Dica Trøstrup, kasserer Lillian Christensen, diverse opgaver Jan Knudsen, webmaster Hansi Karlsson og suppleant Jørn Johansen

blank blank

 

blank

Der sker mange ting på Damms Gård, og det blev berørt på generalforsamlingen.
Fotos Jimmy Christensen