Der skal bygges bynære boliger i Broager.

Bynære boliger på trapperne i Broager

Det ser ud til, der nu kan udstykkes bynære grunde i Broager. Det er et længe næret ønske fra byens borgere, organisationer og politisk aktive at få eksempelvis egnede boliger til ældre, så der kan blive ledige huse at flytte ind i for familier.

“Det er en glæde, at det ser ud til, der er noget, der rykker nu,” siger formand for Broager Udviklingsforum Christel Leiendecker med henvisning til planlagte ældreboliger på den grund i Vestergade, hvor den tyske børnehave har været.

“Det er ikke nok. Udviklingsforums boliggruppe vil følge op for at få byrådet til at udlægge arealer til bynært boligbyggeri. Vi har holdt møde med forvaltningen i forbindelse med den udarbejdede boliganalyse. Broager har en fed skole og fine faciliteter for familier og børn, så vi er absolut attraktive for tilflyttere og unge familier,” siger Christel Leiendecker, der ser det som et udtryk for, at udviklingsforum har været på pletten på rette sted, at der nu kommer skred i tingene.

“Vi følger udarbejdelsen af den nye kommuneplan meget tæt for at sikre, vi ikke bliver glemt. Vi har kæmpet hårdt for, at vi får nye boligområder fire steder i Broager. Vi kan ikke tilgodese alle ønsker, men laver en prioritetsplan for, hvor boligområderne udvikles, og der kan udstykkes grunde,” siger udviklingsforummets formand.

Socialdemokraten Erik Lorenzen plæderer for mindre enheder af rækkehuse og attraktive lejeboliger for ældre med hang til at forlade parcelhuset og flytte i noget mere overskueligt.

Problemet har været, Broager ikke var med i planlagte grundudstykninger, og at der var stort ønske om egnede boligområder til yngre og ældre. Nu ser det hele langt om længe ud til at gå op i en højere enhed. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.