De to desillusionerede brødre, Henning og Lars Hansen, under åstedsforretningen. Nu har de solgt deres gård. Arkivfoto

De to desillusionerede brødre, Henning og Lars Hansen, under åstedsforretningen. Nu har de solgt deres gård. Arkivfoto

Brødre på Felstedvej har solgt deres gård til Nature Energy

Brødrene Lars og Henning Hansen har solgt deres gård Felstedvej 35 til Nature Energy, som vil lave vej til biogasanlægget, som mod borgernes vilje er ved at blive opført på en grund i Kværs. 

Da der var åstedsforretning i august, gav brødrene udtryk for stor vrede og bitterhed over den fremgangsmåde, myndighederne og Nature Energy brugte til at få dem til at afstå jord til en vej, der skal føre op mod 100 lastbiler om dagen gennem deres indkørsel. De stod til at få eksproprieret jord til den tungt trafikerede vej.

“Vi har gjort en dyd af nøden og afhændet vores familieejendom i stedet for at stå tilbage med en værdiløs bygning, efter jorden var eksproprieret fra. Min bror Lars skal nu finde et andet sted at bo,” siger Henning Hansen, der ser det som den bedste løsning at rømme Felstedvej, hvor begge brødre er vokset op.

Familiebedrift

Lars Hansen er 57 år og Henning Hansen 60 år. Familiebedriften er bygget omkring 1960. Lars Hansen havde regnet med at bo der resten af sine dage, men skal finde et andet sted at tilbringe sin tredje alder.

Nature Energy og de i ekspropriationen involverede parter lagde ikke skjul på, det ville være bedst at indgå en aftale ad frivillighedens vej.

“Jeg er gået efter princippet alt eller intet. Hvis vi fik eksproprieret hele vores indkørsel til vejen, ville ejendommen stå værdiløs tilbage, og det ville medføre store gener at bo i huset,” er Henning Hansens konklusion.

Nature Energy er ved at opføre siloer til et meget upopulært biogasanlæg i Kværs ved Snurom.

Bølgerne er også gennem hele valgkampen gået højt i den hede debat om, hvorfor siloerne lige skal skyde op i Kværs. Borgergruppen Nej tak til biogas i Kværs mener, kommunen og bygherre Nature Energy ikke har gjort meget efter bogen under opførelsen af anlægget.

Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby sagde i valgkampen, at ingen i dag ville lægge et biogasanlæg i Kværs. Dansk Folkepartis Stefan Lydal og Nye Borgerliges Bo Kleist er som de eneste i det nye byråd imod byggeriet af biogasanlægget, der har stort flertal, fordi det er et led i Sønderborg Kommunes visioner om CO2 neutralitet i 2029.

Klager

Der blev udstedt et standsningspåbud i april sidste år, fordi Nature Energy viste sig at have bygget uden de nødvendige tilladelser. 

Nu er der lavet en ny miljøundersøgelse. Byggeriet af biogasanlæggets siloer fortsætter, selv om der ligger klager ved Miljøklagenævnet og Ankeklagenævnet. Det var Planklagenævnet, der havde forkastet den første ekspropriation til vejlægningen, som mange borgere mener, vil føre urimelig megen trafik og stank med sig. Tre en halv silo er nu bygget. Foreløbig har Nej til Biogas fået at vide, der bliver fem siloer i første etape.

Borgerne overvejer at indbringe forløbet af sagen til Ombudsmanden. De undrede sig over, der ikke skete mere efter åstedsforretningen i august. 

Nu bliver der plads til vejen på familien Hansens solgte ejendom. Det kan blive nødvendigt med en lokalplan for at sikre vejadgangen. 

Foreløbig foregår tilkørslen af materialer til byggeplads og siloer fra Avntoftvej. Fortsættelse følger. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.