Broagerhus indviet med manér

af Pia Koch Johannsen
Broager Brandværns­orkester og Broager Pipes and Drums bød alle gæster musikalsk velkommen til indvielse af Broagerhus.
Borgmester Erik Lauritzen klippede den røde snor foran de mere end 200 gratulanter.
Borgmesteren undlod ikke at fortælle, at det i år er 10 år siden den store kommunesammenlægning, hvor nogle mindre byer efterfølgende følte sig glemt. Det er nu historie. Disse byer emmer af energi og initiativer, som bl.a. det nye medborgerhus i Broager vidner om.
Repræsentanter fra Rådgivende ingeniører Sloth Møller, Entreprenør Hansson og Knudsen og bestyrelsen for huset, var alle enige om, at der igennem hele processen havde været et konstruktivt og positivt samarbejde. I gamle huse gemmer der sig altid overraskelser og budgetter, der skrider. Disse problemer blev løst på bedste vis. Projekt Zero har været inde over m.h.t. belysning og ventilation.
Bestyrelsesformand Erik Krogh kunne fortælle, at Broager­hus nærmede sig medlem nr. 500. At have et fælles hus for foreninger, brugergrupper og medlemmer giver mange muligheder for alle aldersgrupper og grobund for samarbejde på tværs af foreningen, hvilket også pointeres af Frede Weber Andersen, Ældresagen.
Henrik Wengel fra arbejdsgruppen nedsat af Landsby­laugene på Broager­land fokuserede på kvaliteten i området. Stilhed – ro – natur, muligheder for fordybelse. Han foreslår et slogan ”Broagerland – har den nødvendige ro, søg den.”
Huset er indrettet med stort køkken, mange tilgængelige rum, historie fra Broager kommunes tid og ikke mindst elevator, hvilket giver alle lige muligheder. Mange foreninger har allerede indrettet sig, men der er plads til flere. Også den yngre generation vil få muligheder her, for det optimale klublokale. Se meget mere på www.broager.dk. 

Broagerhus indviet

Broagerhus indviet

blank

Broagerhus indviet

blank

blank

Broagerhus indviet

blank