Brian O’ Driscoll modtager musikpris for sin indsats for art fremme musiklivet.

Brian O’Driscoll modtager musikpris

Sønderborg Musikråd uddelte forleden en musikpris for 2019 til musiker Brian Hein O’Driscoll fra Skelde. 

Prisen gives til enten en musiker eller en person indenfor kommunens musikliv, fordi vedkommende har ydet en væsentlig indsats for at fremme musiklivet.

Brian Hein O’Driscoll har igennem mange år været en stor lokal eksponent for den irske folkemusik og initiativtager til adskillige arrangementer og begivenheder, som har samlet både musikere og publikum fra nær og fjern. 

Som eksempler kan nævnes Back to the Roots musikfestivalen og Jam without Borders jamsessions, begge i Rinkenæs. Desuden er han aktiv sanger og musiker i grupperne Downtown Dynt, Two or More og Heartlands, som har optrådt i stort set hele landet. Ydermere er han ankermand i fællesang aftenerne på Broager Hus.

Prisoverrækkelsen foregik til arrangementet Gran og Grin hos Lisbeth G. Petersen og Hans Jørgen Skjoldgaard i Iller, hvor Brian spillede. 

Nyheden havde spredt sig blandt Back to the Roots musikfestivalens frivillige.

Stor var Brians overraskelse, da mange af de frivillige pludselig dukkede op for at være med til at hylde ham. Han vidste ikke, hvad der skulle foregå. Søren Thygesen Kristensen fra Sønderborg Musikråd afbrød Brian og læste den indstilling op, som rådet ikke havde kunnet sidde overhørig. Derefter fik Brian overrakt et diplom og en statuette samt et tilsagn om at modtage 10.000 kr.

Arrangementet sluttede i god irsk ånd med en spontan julesang fra den grønne ø fremført af Downtown Dynt. ■

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen