Artikelbeskrivelse

Bovs ældste er død, 101 år

Af Gunnar Hattesen
Astrid Petersen, Rønshave Plejecenter, Bov, er død, 101 år.
Trods sin høje alder var Astrid Petersen stadig kvik i replikken, havde en fin hukommelse og fulgte levende med i det lokale liv.
Hun var født på Saxagergård ved Rinkenæs, men boede det meste af sit liv i Kruså og Bov.
Hun blev i 1935 gift med Holger Petersen, der stammede fra nabogården Hovgård. Parret boede i tre år i Adsbøl, derefter nogle år i villa Helene på Ahlefeldtvej i Gråsten, men flyttede i 1956 til Kruså, hvor hendes mand overtog Kruså Betonvarefabrik.
Hun fik fire børn med sin mand, der døde i 1975.
Senere flyttede hun til Bov. To af børnene lever endnu. Det er Margit i Vester Sottrup og Orla på Als. 

Astrid Petersen, Bov, blev 101 år.Arkivfoto

Astrid Petersen, Bov, blev 101 år.Arkivfoto