Der skal findes en ny formand for Bov IF efter Bettina Jessen.

Bov IF på jagt efter ny formand

Bov IF hovedbestyrelse står atter uden formandsemne.

For nogle måneder siden gav Lone Bakowsky tilsagn om at lade sig vælge som ny formand, men det har hun nu trukket tilbage på grund af arbejdsmæssigt pres.

Datoen for valg af ny formand for Bov IF er endnu ikke fastlagt. Formand for Bov IF, Betina Jessen, oplyser, at generalforsamlingen bliver afholdt, når myndighederne tillader det.

“Vi skal ud at finde en ny formandskandidat inden generalforsamlingen”, oplyser kasserer Yvonne Jespersen, som håber på nogle gode emner. 

Hun oplyser, at det ikke er så stort et arbejdspres at varetage formandsposten. Der afholdes kun 4 møder om året i hovedbestyrelsen, og det egentlige arbejde ligger mere i de forskellige afdelinger. ■

Lone Bakowsky - Klinik for fodterapi Padborg

Lone Bakowsky trækker sit kandidatur på grund af arbejdsmæssigt pres.

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80