Der blev lyttet, mens Else Egholm aflagde beretning.

Arkiv får flere besøgende

Arkivleder Else Egholm, Lokalhistorisk Arkiv i Gråsten, nævnte i sin beretning, at flytningen fra Ahlmannsparken til Nygade havde medført en kraftig stigning i både antal besøgende og antal henvendelser via internettet.

“Årsagen skyldes sandsynligvis, at arkivets fysiske synlighed i bybilledet nu meget større”, sagde Else Egholm.

Arkivet har fået flere nye frivillige, som hjælper med bestemmelser, registreringer, arkiveringer og udstillinger. ■

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12