Det gode skib Ebbe Aaen tog fredag afsked fra Gråsten med æbler. Ombord var Nis-Edwin List-Petersen og Karin Baum. Skibet fortsatte til æblefesten i Kollund og sejlede videre til Flensborg.
Foto Søren Gülck