80 til borgermøde i Grænsehallerne i Kruså

Af Ditte Vennits Nielsen
Der blev snakket, tegnet, diskuteret og tænkt nyt, da Bov Lokalråd holdt borgermøde i Grænsehallerne i Kruså.
Den råde tråd var manglende vedligeholdelse af kommunens arealer, hækklipning og græsslåning og dårlig vedligeholdelse af gader, fortove og cykelstier. Det var folk frustrerede over.
Allan Niebuhr orienterede om mange af de tiltag, Lokalrådet har gennemført og som man har i støbeskeen.
Størsteparten af de 80 fremmødte mennesker ønskede, at Grænsehallerne fremover bliver et kulturelt samlingssted, og at der kommer et ordentligt stadion i stedet for det gamle i Padborg.
Desuden var der bred enighed om at skabe et udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså og for styrelse af områdets forbindelse til Padborg og Kollund. 

Faktaboks

Medlemmer af forskellige udvalg under Bov Lokalråd

Transport og service

Susanne Provstgaard (formand)
John Christensen

Handel og håndværk

Charlotte Tjørnelund
Palle Hansen

Undervisning

Morten Heilmann Sørensen
Jens Boddum

Idræt

Betina Jessen
Ulla Thietje

Turisme

Lorens Nielsen
Birgit Thomsen

Kirke

Lars Dagnæs
Trine Lauritzen Holm

Kultur

Peder Jensen
Allan Niebuhr

Der blev klappet, da direktør Susanne Provstgaard blev valgt til ny formand for Bov Lokalråd.
Foto Ditte Vennits Nielsen