Gæsterne festede for Mona, Doris og Svend, som har virket på Den Gamle Kro i 10 år. Foto Søren Gülck