Artikelbeskrivelse

100 til debatmøde om dansk-tysk grænse

Af Johanne Rønn Olesen
Holdninger og argumenter blev livligt ytret, da Højskolen Østersøen i Aabenraa holdt debataften med temaet ”Danmark, Tyskland, åbne eller lukkede grænser”.
Det var situationen med grænsekontrollen, som blev diskuteret. Salen var fyldt med mennesker, som bidrog til den livlige debat og skabte en god stemning.
Mangfoldighed og udvikling Paneldeltagerne startede debatten med hver især at holde et oplæg, hvor de gav deres mening til kende.
Især flygtningesituationen blev flittigt debatteret, og formand for Slesvigsk Parti Carsten Leth Schmidt fremhævede, at mangfoldigheden vil skabe udvikling i Sønderjylland.
Formand for Europabevægelsen Stine Bosse talte også for at bevare de åbne grænser. Hun så det europæiske samarbejde som vores eneste mulighed for udvikling. Hun påpegede dog samtidig vigtigheden af at have større sikkerhed ved de ydre grænser til Europa.
Hendes sidemand, folketingsmedlem Peter Kofod (DF) gik ind for grænsekontrol, så kriminalitet over grænsen hurtigere kan stoppes.
Asylpolitik og EU
Redaktør Siegfried Matlok lagde vægt på de økonomiske og politiske omkostninger ved at have en lukket grænse, og påpegede i den forbindelse markedsføringen af dansk asylpolitik som han kaldte amatøragtigt.
Også historiker Jørn Buch så ikke en lukket grænse som en vej ud af krisen. Han opfordrede EU og FN til at træde til og hjælpe med at løse flygtningeproblemet.
Publikum var med
Hele aftenen debatterede panelet og publikum, styret af forstander på Højskolen Østersøen, Peter Buhrmann, ivrigt de aktuelle emner. De fortsatte også debatten i pausen, hvor der blev serveret kage og kaffe. 

Panelet fra venstre redaktør Siegfried Matlok, Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti, Peter Kofod, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen samt historiker Jørn Buch. Ordstyrer var højskoleforstander Peter Buhrmann til venstre for panelet.

Panelet fra venstre redaktør Siegfried Matlok, Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti, Peter Kofod, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen samt historiker Jørn Buch. Ordstyrer var højskoleforstander Peter Buhrmann til venstre for panelet.

Panelet fra venstre redaktør Siegfried Matlok, Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti, Peter Kofod, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen samt historiker Jørn Buch. Ordstyrer var højskoleforstander Peter Buhrmann til venstre for panelet.

Panelet fra venstre redaktør Siegfried Matlok, Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti, Peter Kofod, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen samt historiker Jørn Buch. Ordstyrer var højskoleforstander Peter Buhrmann til venstre for panelet.