Den kommunale dagpleje, Felsted-gruppen, holdt tøndeslagning i Tumbøl