Brandværnet rykkede ud til skorstensbrand i Egernsund.
Foto Jacob R.H. Hansen