Søren Rasmussen sammen med datteren Stine Rasmussen og svigersønnen Michael Eilersen foran huset Ras, der er åbnet med en blomsterbutik.
Foto Søren Gülck