46-årige Bahram Haidari har overtaget pizzeriaet D’ORO i Gråsten. Foto Søren Gülck