Isarr på 6 år, skoleleder Susanne Haupt, Anja 5 år, Liam 5 år og Julia på 6 år.
Foto Ditte Vennits Nielsen