Luftfotoet viser hvilket område, der planlægges omdannet. På mødet den 10. oktober vil I blive præsenteret for tegningerne og det nye udtryk.