Egon Petersen var idémanden til Dansk Autohjælp, som råder over 40 stationer ud over landet. Foto Søren Gulck