Ældre Sagen har holdt sit sidste arrangement i Degnegården. Foto Maja Skriver.