I sommerferien kan man hver tirsdag aften opleve gratis folkelig underholdning i Gartnerslugten i Rinkenæs. Foto Søren Gülck 

I sommerferien kan man hver tirsdag aften opleve gratis folkelig underholdning i Gartnerslugten i Rinkenæs. Foto Søren Gülck