Blandt udstillerne er Karin Baum, Rinkenæs, som udstiller kunstværker om lykke.
Foto Søren Gülck