Ellen og Hans Jørgen Steffensen har været gift i 65 år.

Ellen og Hans Jørgen Steffensen har været gift i 65 år. Foto Søren Gülck